AMR & iFLEET

Nguyên mẫu AMR đầu tiên được hoàn thành, với thông số kỹ thuật độ ổn định và chính xác tương đương với các AMR đang có thên thị trường. Bên cạnh đó phần mềm điều phối được đặt tên chính thức là iFMS – Intellignet Fleet Manager System và tiếp tực được nâng cấp bổ xung các tính năng từ những dữ liệu dự án thực tế đã thực hiện