DỊCH VỤ/ THƯƠNG MẠI/ DỰ ÁN

Năm 2016 bắt đầu triển khai các dự án AGV cho khách hàng trong lĩnh vực điện tử và may mặc. Trong khoảng thời gian này chúng tôi vẫn tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ sửa chữa bảo trì máy công nghiệp, cung cấp thương mại máy công nghiệp và linh kiện máy công nghiệp. Thực hiện các dự án chế tạo máy tự động cho các khách hàng truyền thống