TỰ ĐỘNG HÓA/ HỆ THỐNG AGV

Năm 2017 trọng tâm phát triển những thế mạnh về dịch vụ kỹ thuật công nghiệp, thương mại máy và linh kiện máy công nghiệp, linh kiện tự động hóa. Thực hiện các dự án chế tạo máy tự động. Phát triển AGV, hệ thống điều phối AGV, các thành phần linh kiện cho AGV như cảm biến điều hướng và bộ điều khiển